RAVNEN

En helt særlig fugl der har påvirket mennesker igennem flere tusinde år


Et tableau udstillet i Grenå Plantage, bestående af fire skulpture, der fabulerer over ravnen af oana constantineanu

I nutidens vestlige verden er det ikke så almindeligt at tillægge fugle andre egenskaber end de rent naturvidenskabelige. Modernitetens rationelle tanker har længe truet ånd og poesi. Når det kommer til liv og død og de allerstørste følelser, kærlighed og sorg, kommer de rationelle tanker dog altid til kort.

Fuglene er gode at spejle sig i. Og tanken om ravnen som budbringer og forbindelse til de afdøde er nærliggende.


*Kilde: Forfatter, biolog og ph.d. Michael Stoltze

Ravnen er en sort fugl med et metalisk blåt farveskær. Den er den største af kragefamilien med et vingefang på  100 - 150cm og med en længde på 56-78cm.


Ravnen danner par med en mage, når den når voksenalderen- Den er monogam og sammen vogter parret over et stort territorie med flere reder.


Den regnes som verdens mest intelligente fugl og har en forrygende hukommelse.

Adskillige forsøg med fuglen viser at den kan løse opgaver på niveau med en chimpanse.


10-15 år – max 21år

Vingefang 100-150cm

Længde 56-78cm

4-6 æg

Bygger reder i meget høje træer eller på klippeafsatser.


Ravnen er ådselsæder og spiser også småfugle, mus og æg.


Ravnen er tidligere blevet holdt som jagtfugl på samme måde som falk og høg, men var mindre anset end dem.


Ravnens jagtform er brutal: Det første, den gør, er at hakke øjnene ud på byttet, uanset om det er levende eller et ådsel.

Dens jagtform har været med til at stemple ravnen som et skadedyr.


Ravnen kan lære at tale. Eks. Hvis den ikke kan få hul på et ådsel tilkalder den en stærkere ådselsæder, evt en ulv, med ulvens kaldelyd.

Ravne i fangenskab kan lære at efterligne ord


*(Der findes hvide ravne. Albino og Ino. Begge farvemutationer er sjældne. Forskellen er at en albino dør hurtigt da synet er dårligt, hvorimod Ino lever længe. De er ofte hunner. Cemehvide med gylden underside og rødlige øjne )


På Island og færøerne levede den hvidbrogede ravn indtil 1902 hvor den uddøde.


Mytologi.

Koronis er i græsk mytologi Apollons elskede, mor til lægeguden Asklepios. Koronis var Apollon utro under sit svangerskab, men en (dengang hvid) ravn afslørede hende. Som straf dræbte Apollons tvillingesøster Artemis pigen, og svitsede den sladderagtige fugls fjer sorte.


A

Skulpturen FORLADT

Birketræesfiner. Pianohængsler. Vandbaseret maling og lak.

Str. 160X130cm

Model i skumpap

Grenå Plantage

Udskæring i træfiner

Ravnen var udrydningstruet i perioden 1850 til til 1950 med blot 16 par tilbage. Efter fredningen af fuglen menes der nu at være omkring  1000 ynglende par i Danmark.

https://mst.dk/na tur-vand/natur/artsleksikon/fugle/ravn/


Ravnen var i  lange perioder en forfulgt fugl. Dens sorte skinnende fjer, kraftfulde næb, størrelsen og dens jagtmetode når den angreb større byttedyr,  har været med til at give den et skræmmende rygte. 


Ravn indgår i flere negativt ladede ord. Eksempelvis: Ravnemor, stjæle som en ravn, ravnerok, natteravn, rakkerpar (ravne og krager) m.m.

Men Ravn indgår også i bynavne og andre kaldenavne. Eksempelvis: Ravnsby, Ravnsbakke, Ravnsholt, Ravnsnæs m.m


Det er en misforståelse at ravnen stjæler skinnende genstande og opbevare dem i reden. Forældreparret har i perioden med opfostring af ungerne alt for travl til disse udskejelser. Men de unge fugle, der er meget legesyge og nysgerrige, er set stjæle blanke ting.

B

Skulpturen DØDEN

Modelleret ravnehoved der efterfølgende er støbt i aluminium.

Hoved: 50x30 cm

Først model, der dannede udgangspunkt. 30cm lang

Ravnen dukker op mange steder i historien.


Vores nordiske fascination af fuglen er tydelig at se i den nordiske mytologi, bl.a som flag og skjoldsymbol og naturligvis i historierne om Odins ravne, Hugin og Munin.


Hugin og Munin er i nordisk mytologi Odins to ravne, som hver dag bringer nyt fra verden.

De symboliserer  Odins evne til at bevæge sig igennem tid og rum. De to ravne fløj hver morgen ud i verden og hver aften kom de tilbage – satte sig på Odins skuldre og fortalte ham, hvad der var sket i den nordiske verden – både gudernes og menneskenes. 

De to oldnordiske navne Hugin og Munin betyder Tanken og Mindet.

Hugin betyder at komme i hu – på mere nudansk at have i tankerne, Munin betyder - han som mindes- .


I The tower of London holdes ravne. Ansatte ved kongehuset tæmmer og plejer fundne ravne. Deres tilstedeværelse har stor betydning for historien.

Det siges at; er der mindre end fem ravne på Tower of London, vil først kronen falde og derefter hele england. 

Derfor gøres der en stor indsats for at bevare ravnene på slottet. De er en stor turistattraktion da de er så tamme.


https://da.wikipedia.org/wiki/Ravnene_på_Tower_of_London


C

Skulpturen NÆRKONTAKT

CNC-fræset frise støbt i aluminium: 80x6 cm

Et digitalt bearbejdet scannings-billede af en menneskehjerne. I et bestemt snit af hjernen ser det ud som om der flyver to fugle

Hånd skitse

Digital bearbejdning scanningsbillede

Klar til CNC-fræsning

Ravnen varsler og er i flere sammenhæng sat sammen med døden.

Der er noget forhekset over den stolte fugl.


RAVEN af Allan Edgar Poe, er et af hans mest berømte digte, der handler om hans sorg over at have mistet sin elskede.


Uddrag: 

Jeg slog skodden fra min rude, da fra natmørket derude 
kom en fugl fra fordums tid, en ravn med blanke sorte fjer. 
Uden lyd og uden larmen kom den roligt ind i varmen 
og fløj op fra vindueskarmen værdigt som en officer, 
satte sig på Pallasbusten over døren lige der 
Satte sig, og intet mer.


I eskimoisk mytologi har ravnen flere roller. Den er både lysbringer, landfinder og gudernes sendebud. Valravnen flyver kun i mørke på jagt efter menneskeblod (som varulven). Et spøgelse der kun kan forløses ved at drikke et menneskebarns blod.


I Grimms eventyr "Den tro Johannes" advarer tre ravne om fremtidige ullykker


I Game of Thrones forvandler Bran, en ung mand, sig til en treøjet ravn, der hjælper ham til, igennem sine drømme, at se fortid og fremtid.

D

Skulpturen SIGTE

Spejl, epoxy resin, træ og jern.

80cm i dia x 12cm

Udpluk af skitser af ravneskitser