KUNSTVIDEO


I mine videoer tager jeg hver gang afsæt i en ny fortælling, der oftest ender med at udtrykke sig igennem et åbent og abstrakt udsagn.


Det er sjældent jeg benytter mig af en storyboard. Oftest modellerer jeg videoens udsagn frem under redigeringen af filmen.

En personlig billedbank som løbende suppleres med materiale er et fundamenteret værktøj til ideudviklingen.

 

I arbejdet med videoudtrykket er det vigtigt for mig at billedfortællingen kan fungere uden lyd og derigennem indgå i udstillingssammenhæng i både åbne og lukkede rum.

home01
home02
home04
home05
01søvn
03søvn
Skærmbillede 2020-02-11 kl. 12.03.40
04søvn
05søvn

HOME - 1:00min - Uden lyd

En abstrakt billedcollage med afsæt i hjemmet som den sikre og indimellem usikre base.

INSOMNIA - 5:00 min - Uden lyd

I overgangen mellem vågentilstand og søvn er der et tankerum, der springer imellem virkelighed og fantasi.


Videomaterialet er en animeret modelkonstruktion med tillagte sætninger der refererer til en indre samtalepartner.

Skærmbillede 2020-02-11 kl. 11.36.44
02 - 03
foldning træ
ny opslag skov m bloms
01
11 03moments
05 02moments copy
05
12moments copy

THE WALK 10:min  uden lyd

Foto fra dyrehaven - Klampenborg -  under en arbejdsperiode på 4 måneders i cirkusrevyen.
Animeret og digitalt bearbejdet

En meditativ pausevideo, der har en billedrytme som harmonere med et bredt udvalg af musikalske værker hvor der ikke er sangtekster.  Ønsket er at publikum selv vælger musikken fra deres browser.


PREPARATION 10:00min - med lyd

Et langt take af en datter der lægger makeup på sin mor.

Samtalen der er imellem de to generationer er transformeret til løsrevne tekster fra forskellige album af Talking Heads i perioden 1978 til 1986 –

Teksterne er, i sin abstrakte form, indsat i manipulerede stilbilleder der repræsenterer de følelser eller historier der er imellem de to.

01timing
02timing copy
03timing copy
04 timing copy
05timing
01 pådenandenside
02 pådenandenside
03 pådenandenside
04 pådenandenside

TIMING 6:00min - med lyd

Det billedrytmiske værk er et digitalt maleri, der refererer til de pausemomenter, vi nødvendigvis må gøre brug af for at mærke os selv i en hastig verden

PÅ DEN ANDEN SIDE  6:23min - Uden lyd

Optagelsen er et langt ”take”, hvor de to personer er instrueret i forskellige bevægelser.

Under optagelserne kommenterer og spørger personerne ind til instruktionen, med en tydelig usikkerhed ved situationen.

Personernes mundbevægelser er talt op og er rammen for ordmængden der vises som undertekster.


Inspirationen til filmen: Da Danmark i 2015 oplevede en massiv flygtningestrøm, der bevægede sig mod Sverige, i håbet om et bedre liv i vesten.

04bimbo copy
02bimbo copy
03bimbo copy

THE SAFE PLACE  1:00min - uden lyd

Videoen er en optagelse af en hund der ryster, det eneste der sender filmen i en retning, er tekstindslaget ”she will never tell”


Udsagnet tager afsæt i hemmeligheder og hvor vi kan placere dem, uden at de bliver opdaget eller videregivet. 

(Racen er en Chihuahua. Verdens mindste hund, der i flere hundrede år har været brugt som selskabshund, offerdyr, sengevarmer og alarmhund)